Ädelfors folkhögskola

Assistentlinjen -  Innan man blir färdig som assistent skall man genomgått en personsskyddsutbildning via skolans regi. Skolan har under flera år samarbetat med Mattias Hedman gällande personskydd.

Kursansvarig Ädelfors folkhögskola - Monica Sjöblom.


Konsum Högö, Västervik

Personskydd, råntaktik. Personalen har genomgått kursen för att öka sin egen säkerhet samt medvetenhet om butiken skulle utsättas för rån eller överfall mot personal.

Butikschef/ägare - Niklas Ådermark


Psykiatrin avd. 22, Västervik

Utbildning för vårdpersonal - Taktiskt självskydd, att kunna agera och forcera ett överfall. Att kunna skydda sig och tillkalla på hjälp.

Avd.chef Mats Bodström


Socialtjänsten, Västervik

Intensivkurs - Riskanalys, medvetandeagerande, samt kortare utbildning inom taktisk självskydd.

Enhetschef Towe Ferngren.


Taktiskt personskydd via Sensus.

Kontaktperson Madeleine Wykman.


Personskydd i privat regi - privatpersoner har genomgått olika delar av personskyddsutbildningar.