Personskydd

I kursen/kurserna lär vi oss grunderna i taktiskt självförsvar, hur vi ska tänka, agera och känna en trygghet i vår vardag.

Jag, Mattias Hedman, har mångårig erfarenhet med säkerhetsarbete och  har genomgått utbildning med Jim Wagner.

Utbildningen utgår ifrån RBPP (Reality Based Personal Protection) som kommer från USA och är utformat av Jim Wagner, som har en mångfacetterad erfarenhet inom säkerhetsbranschen. 

http://www.jimwagnertraining.com/aboutjimwagner.ht...

Kursplanerna är skräddarsydda efter era behov och efterfrågan. Utbildningarna kan förläggas till några timmar på en dag eller flera tillfällen beroende på vilka delar man väljer att gå.

Alla utbildningar är nödvärnsbaserad träning som faller inom ramen för nödvärn BrB 24 i Lagstiftningen.

  • Taktiskt självskydd - utbildning med bland annat riskanalys, press och stress, scenario baserade övningar.
  • Råntaktik - utbildning med en basdel samt en övningsdel i råntaktik.
  • Överlev knivattentat - utbildning med fokus på praktiska övningar samt scenario baserade övningar.
  • Markkamp - kan vara att krypa och söka skydd, ta sig bort från hot, att ta sig bort från ett överfall där man hamnat på marken.
  • Överlev brott - utbildning i att förebygga ett brott, hur agerar man om man blir förföljd, bli ett "hard target", m.m.
  • Överlev terrorattentat - utbildning som syftar till att bli mer riskmedveten om sin omgivning, kännetecken, placeringar i buss, tåg, flygplan samt agerande vid ett attentat m.m.

Vid intresse och frågor kontakta oss.