Jag, Mattias Hedman, arbetar med att hjälpa företag att minimera skaderiskerna samt att bli riskmedvetna innan en händelse sker.

Jag har mångårig erfarenhet med säkerhetsarbete och har genomgått utbildning med Jim Wagner.

Utbildningen utgår ifrån RBPP (Reality Based Personal Protection) som kommer från USA och är utformat av Jim Wagner, som har en mångfacetterad erfarenhet inom säkerhetsbranschen. 

http://www.jimwagnertraining.com/aboutjimwagner.ht...

Innan utbildningens start  lägger vi upp en kursplan så utbildningens syfte och mål passar ert företag.

På denna kurs lär man sig grunderna i taktiskt självförsvar, hur ni ska tänka, agera och känna en trygghet i ert yrke. 

Kursplanerna är skräddarsydda efter era behov och efterfrågan. Utbildningarna kan förläggas till några timmar på en dag eller upp till flera tillfällen beroende på vilka delar man väljer att gå.

Alla utbildningar är nödvärnsbaserad träning som faller inom ramen för nödvärn BrB 24 i Lagstiftningen.

  • Taktiskt självskydd - utbildning med bland annat riskanalys, press och stress, scenario baserade övningar.
  • Råntaktik - utbildning med en basdel samt en övningsdel i råntaktik.
  • Överlev knivattentat - utbildning med fokus på praktiska övningar samt scenario baserade övningar.
  • Överlev terrorattentat - utbildning som syftar till att bli mer riskmedveten om sin omgivning, kännetecken, placeringar i buss, tåg, flygplan samt agerande vid ett attentat m.m.
  • Markkamp - kan vara att krypa och söka skydd, ta sig bort från hot, att ta sig bort från ett överfall där man hamnat på marken.
  • Överlev brott - utbildning i att förebygga ett brott, hur agerar man om man blir förföljd, bli ett "hard target", m.m.

Vilka företag riktar sig då utbildningen till?

Jag skulle säga alla företag då dessa händelser kan drabba vem som helst när som helst, t.ex. taxichaufförer, busschaufförer, vårdare, behandlings- och skolassistenter, flygplatspersonal, butiksbiträden, ja listan kan göras lång detta är bara några få yrken som omnämns.

Vid frågor om upplägg på kursplanerna kontakta oss.