Massage/Idrottsmassage.

  • Avslappning
  • Smärtlindring                                                               
  • Rehab
  • Ökad prestation
  • Ökad rörlighet
  • Återhämtning
  • Kombination av vad som kroppen behöver
  • Triggerpunktmassage = muskelknutar, behandling av myofacia (muskel+sena), används vid lokal eller strålande smärta p.g.a. okänd genes.

massagejpg

Vid varje massagetillfälle  har massören och kunden en konsultation om vilken behandling man är behov av vid besöket.

Jag använder en portabel massagebänk därför kan massagen utföras hemma hos kunden, på företaget eller i föreningslokalen.
För tidsbokning kontakta mig, Mattias Hedman, på 0709-793429 eller Mattiashedman@NTCwellness.se
                                                      
55o kronor/behandling.